L’EQUIP

El projecte està liderat per L’Associació Candela.

L’equip humà que porta a terme el projecte compta amb una àmplia trajectòria en el moviment LGBT i en el camp de l’educació afectiu-sexual.

Miriam Aleman Calatayud


Va estudiar filosofia i treballa a l’Associació Candela des de l’any 2009 com a coordinadora de projectes de coeducació i educació afectiu-sexual adreçats a la comunitat educativa. Formadora de tots els públics, escriu articles i porta el bloc de “La Lore: espai jove sobre sexualitats, relacions i gènere”, on defensa molt el potencial transformador i la creativitat dels i de les joves.

Sara Barrientos Carrasco

És antropòloga, màster en estudio e intervenció sobre violència masclista i una de les fundadores de l’Associació Candela. Treballa des de fa 11 anys amb joves en matèria de coeducació i diversitat sexual i de gènere. En l’actualitat es dedica també a la formació i l’assessorament de professionals, així com al treball grupal amb dones. Ha treballat a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere i ha col·laborat en diverses ocasions en qualitat d’experta en coeducació amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Edurne Jiménez Pérez

Sociòloga, monitora i directora de lleure, treballa a Candela des del 2008. Facilita tallers amb primària, entitats i professionals, col·labora en l’àrea d’assessoraments a entitats locals, participa en publicacions de l’entitat i en l’àrea de gestió. Compagina Candela amb docència a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i realitza un doctorat en estudis de gènere investigant sobre prevenció de violències de gènere a Catalunya.
Sílvia Merino i Navalón

És educadora social i treballa a Candela des de l’any 2012, principalment en els projectes adreçats a infants, joves i dones. Té una àmplia trajectòria en el món de l’educació i en el lleure, com a monitora i directora, col·laborant amb nombroses entitats i aplicant la perspectiva de gènere. També té experiència en l’acompanyament a infants i joves en risc d’exclusió social. Creu en la seva feina i gaudeix de la posada en escena, així com de la reflexió en matèria de coeducació, prevenció de les violències de gènere, educació afectiva i sexual i diversitat sexual i de gènere.

Miquel Missé Sánchez

Sociòleg i formador en diversitat sexual i de gènere. S’ha dedicat molt especialment al col·lectiu trans coma  activista, com a investigador i com a formador.  En  els  darrers  anys  ha  treballat  el  projecte  de l’Ajuntament de Barcelona “Els Paranys de l’Amor” sobre  prevenció de la violència masclista adreçats adolescents de la ciutat de Barcelona. Ha col·laborat amb l’Associació Candela i amb l’Associació de Mares i Pares de LGTB en diversos projectes.

Alba Badia


És educadora social i té més de 10 anys d’experiència en l’àmbit del lleure treballant amb infància i adolescència en risc. En tots els projectes que ha participat ha desenvolupat una feina transversal per tal d’incorporar una perspectiva de gènere a la pràctica professional. Actualment treballa també en un recurs d’atenció a dones víctimes de violència masclista.