FINANÇAMENT

  El projecte té dues vies de finançament:

  • Les aportacions de les famílies mitjançant les inscripcions a les colònies d’OASIS
  • Les subvencions d’institucions públiques

   

  Actualment, aquest projecte rep el suport de tres institucions públiques:

  • Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona
  • Àmbit d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona
  • Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
  • Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya