EL PROJECTE

OASIS ofereix espais de trobada i socialització per a adolescents amb expressions i identitats de gènere i sexualitats diverses. El projecte es va iniciar el juliol del 2015 mitjançant una trobada de tres dies que va tenir lloc a Barcelona. La segona edició seria una setmana de colònies d’estiu entre el 5 i el 10 de juliol de 2016 també a Barcelona.
El projecte compta amb la col·laboració de TransFamilia i AMPGIL. I rep el finançament d’institucions com l’Ajuntament de Barcelona, ​​la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Perquè unes colònies d’estiu per a adolescents LGTB?

El col·lectiu d’adolescents és un dels sectors més vulnerables dins de la població LGTB. Més enllà de les dificultats que suposa identificar-se amb un desig sexual o un gènere diferents als de la majoria, en el moment de l’adolescència apareixen necessitats específiques vinculades a la dificultat per trobar referents positius, la manca d’espais de socialització entre iguals i, en molts casos, la vivència de situacions d’assetjament escolar.

Per donar resposta a aquestes problemàtiques, apostem per generar espais de seguretat en què aquestes persones puguin compartir les seves experiències, conèixer altres adolescents LGTB amb els quals establir vincles d’amistat i envoltar-se de històries i relats que puguin enfortir la seva autoestima, de cara a la millora del seu benestar.

Creiem que aquestes colònies d’estiu entre iguals és del tot necessària perquè a mig termini es reforci quantitativament i qualitativament la participació d’adolescents LGTB en els espais d’oci comuns.

D’altra banda, aquestes colònies tenen en consideració l’alt alt grau de diversitat interna dins del col·lectiu LGTB, que segur enriquirà aquest procés socioeducatiu.

Altres iniciatives que ens han inspirat

Aquesta iniciativa és una idea que s’inspira de diversos projectes desenvolupats majoritàriament en el context anglosaxó que treballen per la promoció d’espais de lleure per joves LGTB.

Aqui pots consultar alguns dels projectes que han inspirat el nostre Oasis:

Mosaic Summer Camp (Regne Unit)
Rainbow Camp (Canadá)
Brave Trails (Califòrnia)
Queer Rock Camp (Washington)
Camp Ten Trees (Washington)
OUTdoors Camp (Arizona)
Camp LightBulb (Massachussets)