EL PROJECTE

  OASIS ofereix espais de trobada i socialització per a adolescents amb expressions i identitats de gènere i sexualitats diverses. El projecte es va iniciar l’any 2015 i des de llavors he anat desenvolupat diverses estratègies per abordar els nostres objectius. 
El projecte compta amb la col·laboració de TransFamilia i AMPGIL. I rep el finançament d’institucions com l’Ajuntament de Barcelona, ​​la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

  Perquè calen espais de lleure adreçats a adolescents LGTB?

  El col·lectiu d’adolescents és un dels sectors més vulnerables dins de la població LGTB. Més enllà de les dificultats que suposa identificar-se amb un desig sexual o un gènere diferents als de la majoria, en el moment de l’adolescència apareixen necessitats específiques vinculades a la dificultat per trobar referents positius, la manca d’espais de socialització entre iguals i, en molts casos, la vivència de situacions d’assetjament escolar.

  Per donar resposta a aquestes problemàtiques, apostem per generar espais de seguretat en què aquestes persones puguin compartir les seves experiències, conèixer altres adolescents LGTB amb els quals establir vincles d’amistat i envoltar-se de històries i relats que puguin enfortir la seva autoestima, de cara a la millora del seu benestar.

  Creiem que activitats com les colònies d’estiu o les trobades mensuals entre iguals són del tot necessàries perquè a mig termini es reforci quantitativament i qualitativament la participació d’adolescents LGTB en els espais d’oci comuns.

  Objetius

  Aquest projecte té tres objectius principals. Són els següents:

  • Acompanyar processos d’apoderament i positivització d’experiències d’adolescents que trenquen les normes de gènere i sexualitat.
  • Donar a conèixer referents positius diversos de persones amb diversitats sexuals i de gènere, així com de supervivents de l’assetjament trans-lesbo-homofòbic.
  • Crear un entorn de llibertat i seguretat on expressar altres formes de viure el gènere i la sexualitat.

   

  Altres iniciatives que ens han inspirat

  Aquesta iniciativa és una idea que s’inspira de diversos projectes desenvolupats majoritàriament en el context anglosaxó que treballen per la promoció d’espais de lleure per joves LGTB.

  Aqui pots consultar alguns dels projectes que han inspirat el nostre Oasis:

  Mosaic Summer Camp (Regne Unit)

  Rainbow Camp (Canadá)

  Brave Trails (Califòrnia)
  Queer Rock Camp (Washington)

  Camp Ten Trees (Washington)

  OUTdoors Camp (Arizona)
  
Camp LightBulb (Massachussets)