BEQUES

Les colònies d’Oasis no compten amb un programa propi de beques però tenen acords de col·laboració amb altres institucions que poden facilitar-les.

Per a adolescents de Barcelona:

Les colònies Oasis formen part de la campanya de vacances d’estiu de l’Ajuntament de Barcelona “T’estiu Molt”. Les i els adolescents empadronats a Barcelona poden sol·licitar una beca si compleixen amb els requisits establerts.

El plaç per sol·licitar les beques és entre el 21 d’abril a 9 de maig.. Per fer la sol·licitud us heu de posar en contacte amb l’equip d’inscripcions de Oasis mitjançant el nostre correu electrònic: oasislgtb@gmail.com

Aquí hi ha més informació

Per a adolescents de la provincia de Lleida:

Les colònies Oasis tenen un acorde de col·laboració amb l’entitat lleidatana “Colors de Ponent” que ha creat un programa de beques per a adolescents del seu territori que vulguin venir a les colònies. Si vols optar a una beca, escriu-nius a oasislgtb@gmail.com

Per a adolescents de fora de la ciutat de Barcelona i de la provincia de Lleida:

En cas de necessitar una beca i residir fora de la ciutat de Barcelona o de la provincia de Lleida no disposem d’acords de col·laboració específics amb altres institucions. Malgrat això, alguns municipis han facilitat beques per a adolescents de OASIS.

Si les famílies necessiten el nostre suport per fer la demanda poden posar-se en contacte amb l’equip d’inscripcions d’Oasis mitjançant el nostre correu electrònic:

oasislgtb@gmail.com